Jeugdparticipatie

begrippenlijst - 20 februari 2014

Omschrijving

Betrokkenheid en inbreng van kinderen en jongeren bij zaken die hen aangaan; het gaat om het betrokken zijn bij de samenleving in brede zin, van inspraak en medezeggenschap in beleid tot aan maatschappelijk meedoen in de samenleving door bijvoorbeeld vrijwillige inzet.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn