De Kanteling

begrippenlijst - 31 juli 2013

Omschrijving

Programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat zich richt op de relatie tussen burgers en gemeenten door het ondersteunen van gemeenten bij de invulling van de compensatieplicht uit de Wmo; zelfredzaamheid en participatie van burgers met een beperking staat centraal; invoering van deze nieuwe manier van werken wordt 'kantelen' genoemd

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn