Kindermishandeling

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek en/of psychisch letsel.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn