Kwetsbare burgers

begrippenlijst - 5 augustus 2013

Omschrijving

Burgers die risico lopen om een achterstand in de maatschappij op te lopen of in een sociaal isolement te raken, zoals chronisch zieken, hulp- en zorgbehoevende ouderen, verslaafden, dak- en thuislozen enz.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn