Leefbaarheid

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn