Maatschappelijk betrokken ondernemen

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Vorm van ondernemen waarbij naast winst ook sociaal-maatschappelijke en/of ecologische doelen nagestreefd worden door activiteiten voor of investeringen in de (lokale) samenleving of specifieke doelgroepen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn