Mantelzorg

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is; betaling van mantelzorg is mogelijk vanuit een persoonsgebonden budget.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn