Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Richtlijn om beroepskrachten die werken met kinderen en/of volwassenen te ondersteunen bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn