Multiprobleemjongeren

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Jongeren die kampen met een opeenstapeling van problemen van verschillende aard, zoals zieke ouders, slechte huisvesting, verkeerde vrienden enz.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn