Outreachende hulpverlening

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Als beroepsbeoefenaar actief naar buiten treden om contact te leggen met potentiële cliënten.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn