Participatieladder

begrippenlijst - 20 februari 2014

Omschrijving

Meetinstrument waarmee gemeenten kunnen vaststellen in hoeverre een burger meedoet in de samenleving; de ladder is onderverdeeld in zes treden die gaan van sociaal geïsoleerd tot werkend (betaald) zonder ondersteuning.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn