Participatiewet

begrippenlijst - 31 januari 2013

Omschrijving

Regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling van en de verlening van bijstand aan mensen met aanspraken op de wet werk en bijstand (wwb) en aan mensen met een arbeidshandicap die geheel of gedeeltelijk kunnen werken en die vallen onder de wet sociale werkvoorziening (wsw) of de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (wajong); verwachte inwerkingtreding 1-1-2015.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn