Pedagogische civil society

begrippenlijst - 20 februari 2014

Omschrijving

Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen; de school, buitenschoolse opvang, sportclubs en de buurt spelen hierin een belangrijke rol.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn