Politie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Overheidsdienst, belast met het toezicht op de openbare orde en veiligheid en met het opsporen van wetsovertreders.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn