Praktijkvoorbeelden

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Voorbeelden uit de praktijk, bijvoorbeeld van een ziektegeval of van een hulpverleningssituatie; vaak bedoeld om te bespreken, als methode van intervisie (werkbespreking), of om als voorbeeld te dienen voor andere organisaties.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn