Preventief jeugdbeleid

begrippenlijst - 20 februari 2014

Omschrijving

Beleid gericht op het voorkomen van ernstige psychosociale en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten door tijdige signalering en interventie; ook de maatregelen die in dit kader worden genomen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn