Procesevaluaties

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Het nagaan hoe een beoogd effect in de uitvoering van een methode, werkwijze of interventie tot stand komt.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn