Professionaliteit

begrippenlijst - 7 februari 2013

Omschrijving

Het deskundig, op een kwalitatief goede manier uitoefenen van een beroep door de beroepskracht; komt in zorg en welzijn onder meer tot uitdrukking in een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van een cliënt, vakkundig interveniëren of behandelen en procedureel correct handelen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn