Psychische kindermishandeling

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Vorm van mishandeling waarbij uit het gedrag en de houding van iemand vijandigheid of afwijzing tegenover het kind blijkt, zoals uitschelden, zeggen dat het kind niet gewenst is of opzettelijk bang maken; ook kan het gaan om denigrerende uitlatingen zoals het kind zeggen dat het nooit iets goed doet.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn