Seksueel grensoverschrijdend gedrag

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waarbij in seksueel contact aan een of meerdere van de volgende zes criteria niet wordt voldaan: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij leeftijds- of ontwikkeling, passend bij de situatie en/of cultuur, zelfrespect.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn