Seksuele oriëntatie

Omschrijving

Ook wel seksuele voorkeur, seksuele gerichtheid of geaardheid. Dit is een term om aan te geven tot welke gender(s) of geslacht(en) iemand zich romantisch en/of seksueel aangetrokken voelt

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn