Sociale cohesie

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Onderlinge binding en verbondenheid tussen mensen in een gemeenschap.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn