Sociale innovatie

begrippenlijst - 7 februari 2013

Omschrijving

Vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn; de term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn