Sociale professionals

begrippenlijst - 7 februari 2013

Omschrijving

Overkoepelende benaming voor allerlei beroepen en functies op sociaalagogisch gebied; andere benamingen zjin: de sociaal werker, de welzijnswerker, de professional nieuwe stijl, frontlinie-werker, de wijkcoach, de algemeen agogisch werker en de sociale makelaar.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn