Sociale sector

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Dat deel van het maatschappelijk leven waarin op professionele wijze diensten worden verleend die erop gericht zijn het persoonlijke en maatschappelijke functioneren van mensen te bevorderen en belemmeringen die daarbij optreden zo veel mogelijk op te heffen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn