Sociale wijkteams

begrippenlijst - 31 januari 2014

Omschrijving

Interdisciplinaire, ambulante en proactief opererende teams van beroepskrachten vanuit onder meer gemeente, politie, opbouwwerk, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en zorg die op wijk- en huishoudensniveau (multi)problematiek signaleren en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden.

Lees meer over sociale wijkteams en het aanbod van Movisie.

 

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn