Stalking

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Het wederrechtelijk stelselmatig en opzettelijk inbreuk maken op iemands persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door die ander voortdurend te achtervolgen, te bespieden, op te bellen of te bedreigen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn