Steunpunten huiselijk geweld

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Steunpunten voor slachtoffers van huiselijk geweld (shg's), waar tevens geweldplegers terechtkunnen voor verwijzing naar professionele hulp en mensen die zijdelings of beroepsmatig bij problemen betrokken zijn, zoals buren, familie en artsen, terechtkunnen voor advies; shg's zijn ondergebracht bij ggd'en, vrouwenopvang of het algemeen maatschappelijk werk.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn