Tegenprestatie naar vermogen

begrippenlijst - 5 augustus 2013

Omschrijving

Verplichting die door gemeenten aan mensen met een bijstandsuitkering kan worden opgelegd om tijdelijk naar vermogen bepaalde onbeloonde activiteiten uit te voeren; de activiteiten moeten van nut zijn voor de maatschappij, hebben niet re-integratie als doel en mogen niet leiden tot verdringing op de reguliere arbeidsmarkt

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn