Thuisloosheid

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Het gemis van een emotionele binding met de woonomgeving; zowel een persoonlijke als een maatschappelijke situatie die het resultaat is van een proces van aftakeling van materiële levensvoorwaarden, sociale verbanden, gezondheid en persoonlijkheid.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn