Trainingen

begrippenlijst - 7 februari 2013

Omschrijving

Programma's voor het aanleren van persoonlijke, vaak gedragsmatige vaardigheden; alle activiteiten die de deskundigheid van mensen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren; kan zich ook richten op niet-opgeleiden en vrijwilligers.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn