Transgenders

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Transgender is een verzamelterm voor alle personen bij wie de biologische aanduiding ‘man’ of ‘vrouw’ niet vanzelfsprekend overeenkomt met hun genderidentiteit: het gevoel man, vrouw of iets anders te zijn.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn