Transgenders

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Mensen die zich voelen en/of willen gedragen als iemand van de andere sekse; ook mensen die niet permanent tot een van de seksen willen behoren.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn