Veiligheidshuizen

begrippenlijst - 31 januari 2014

Omschrijving

Voorzieningen waarbinnen politie, justitie, gemeente en maatschappelijke instellingen, zoals bureau jeugdzorg, slachtofferhulp en kinderbescherming, samenwerken aan voorkomen en terugdringen van overlast en criminaliteit door jongeren.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn