Wijkteams

begrippenlijst - 31 januari 2014

Omschrijving

Teams die in een wijk opereren, zoals teams met mensen uit verschillende disciplines (gemeente, politie, opbouwwerk, woningcorporaties) die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van een wijk, groepen wijkbewoners, soms aangevuld met beroepskrachten, die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van hun wijk, politieteams met een wijk als werkgebied of zelfsturende, kleinschalige teams van wijkverpleegkundigen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn