Zelfmanagement

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties van een chronische aandoening, of met consequenties van het ouder worden, en de leefstijl hierop aan te passen, en om regie te nemen in het eigen zorgproces; ook het stimuleren van zelfmanagement bij deze patiënten of ouderen.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn