Zelforganisaties

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Belangenorganisaties opgericht voor en bemenst door de betrokkenen zelf, meestal minderheidsgroepen.

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn