Beperking - Tools voor sociale professionals

Inclusiediamant

Lang niet altijd lukt het mensen met een beperking om naar eigen wens te participeren, te werken en te leven. Het kan hierbij zowel om psychische als fysieke beperking gaan.

Deze beperkingen kunnen drempels opwerpen voor de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning.

Hoe ondersteun je je cliënten met een beperking het beste? Met deze inclusiediamant bieden we je een selectie uit ons aanbod op verschillende leeftijdsgroepen en de vraagstukken waar zij mee zitten. 

Aan de slag met vraagstukken rondom beperkingen:

  • Hoe betrek je mensen met een LVB in het gemeentelijk beleidsproces? Deze instrumentenwaaier bevat 11 uiteenlopende instrumenten voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en hun ondersteuners om hen te betrekken bij beleid.
  • GGZ in de wijk: een infographic met tips om goede ondersteuning te kunnen bieden voor mensen met psychische kwetsbaarheid.
  • Talenten Samen Benutten: een methode om meer mensen met een beperking aan vrijwilligerswerk te krijgen door het trainen van mensen met een beperking. Tevens wordt op ketensamenwerking ingezet zodat verschillende professionele organisaties voor vrijwilligersplekken en passende begeleiding kunnen zorgen.

Bekijk het themadossier  "Maatschappelijke Zorg"  met daarin tools gericht op de participatie van mensen met een beperking

Terug naar de Inclusiediamant