Bestaanszekerheid en waardevol werken

Mensen hebben werk, een goede daginvulling, een fatsoenlijk inkomen en een dak boven hun hoofd nodig. Ze willen meedoen. Vanuit het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken helpt Movisie met kennis en aanpakken om deze participatie te realiseren. Een grote groep van ruim een miljoen mensen is uitgesloten van arbeid. Ook de financiële bestaanszekerheid van mensen staat onder druk. Een miljoen Nederlanders leeft in armoede of kampt met schulden, waaronder een forse groep werkende armen. Mensen hebben in toenemende mate moeite om een stabiele en veilige woonplek te realiseren. Zeker voor jongeren is het enorm moeilijk om een (eigen) dak boven hun hoofd te krijgen.

Het realiseren van bestaanszekerheid vraagt om een integrale blik en aanpak. Bij het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken kijkt Movisie naar bestaanszekerheid in de breedte: hoe komt het dat inwoners een wankel bestaan hebben? Bij het beantwoorden van die vraag nemen we de oorzaken van de non-participatie op de arbeidsmarkt- en woningmarkt, zoals discriminatie en uitsluiting mee.  Hoe kun je die het beste tegen gaan? En we kijken naar de kansen en de inspirerende praktijkvoorbeelden op het gebied van dagbesteding. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor jongeren; we zetten in op kennisontwikkeling met betrekking tot het verbeteren van de deelname aan onderwijs, arbeidsmarkt en wonen en het voorkomen van uitval en dak- en thuisloosheid. Want participatie maakt ieder mens gezonder en gelukkiger.

Bekijk hier onze belangrijkste publicaties

Overzichtspagina dak- en thuisloosheid

Artikelen en publicaties