Bianca van der Neut

Bianca van der Neut is oprichter van Stichting Kamers met Aandacht en Associate Member van Movisie.

Bianca is de oprichter en directeur van Stichting Kamers met Aandacht, een non-profitorganisatie die het gat tussen jeugdzorg, Wmo en volwassenenzorg overbrugt. Het doel? Voorkomen dat jongeren die op hun achttiende uitstromen uit de jeugdzorg afglijden en bijvoorbeeld dakloos raken of in de schulden komen.

Bianca van der Neut

In het kort

Werkgever: Stichting Kamers met Aandacht
Functie: Oprichter en directeur
Kernwoorden: Hoe dan wel?

Dat doet de stichting door jongeren te koppelen aan mensen die naar ze omkijken. Bij die mensen huren ze een Kamer met Aandacht. Hier wonen de jongeren op zichzelf, maar ze weten dat er altijd iemand in de buurt is bij wie ze terecht kunnen of met wie ze even een praatje kunnen maken. Bianca heeft geregeld dat de vaste begeleider die de jongeren in de jeugdzorg hadden, het eerste half jaar dat ze een Kamer met Aandacht hebben nog betrokken en bereikbaar blijft. Ze betrekt gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties, het bedrijfsleven en particulieren bij het creëren van innovatieve oplossingen. 

Movisie vindt dat Bianca’s kennis, ervaring en expertise op het overbruggen van het gat tussen jeugdzorg, Wmo en volwassenenzorg, het organiseren van huisvesting met informele steun en haar netwerkkwaliteiten een belangrijke bijdrage kan leveren.