Blog: 'Door wie zou jij je laten wassen?'

blog - 16 april 2018

'Mijn broer zou ik daarvoor echt nooit vragen!', reageert een student op mijn vraag wie zou je kunnen vragen om je te laten wassen. In de gastles op de Hogeschool van Amsterdam aan studenten Verpleegkunde spraken we over informele zorg en de inzet van het eigen netwerk.

In de opdracht brachten de studenten hun eigen netwerk in kaart. Daarna beantwoordden ze de vraag: 'Stel je eens voor dat je een ongeluk krijgt waarna je moet revalideren. Je kunt een maand niet lopen en in de maanden daarna gaat dat steeds beter. Wanneer je jouw netwerk nu voor je ziet. Wie zou je dan in die eerste maand vragen voorhulp bij douchen en wassen? En bij het koken?'. Douchen en wassen, en hulp bij koken zijn twee hele verschillende hulpbehoeften en brengen ieder ook andere gevoelens teweeg.  Zo zei een student: 'Voor het wassen zou ik liever een professioneel iemand hebben die ik niet ken'. Terwijl een ander toch liever iemand kiest die hij wel kent: 'Nee, dat laat ik alleen doen door iemand die ik echt goed ken, een vriendin ofzo.'

Wie zou jij laten koken?

Ook over het koken verschilden de meningen onderling sterk. Zo waren er studenten die aangaven hun familie te vragen. Ik zou denk ik mijn broer vragen, want ik spreek toch weleens af om samen te eten, dat vinden we gezellig dus kan vast een periode wat meer.' Of:  'Mijn moeder, want die kookt nu ook al elke avond voor me!.' Terwijl andere studenten aangaven om eten te bestellen. Een laatste student: 'Ik zou eens kijken op thuisafgehaald.nl want daar bieden buurtbewoners aan om samen of voor je te koken.'

Diverse oplossingen

Uit de reacties en verhalen van de studenten bleek dus dat de oplossing divers kan zijn. Maar belangrijker, dat er in het netwerk dus best wel wat gevoeligheden liggen. Als hulpvrager schaam je je misschien om hulp te vragen, of vind je dat eng. Ook als hulpgever of mantelzorger is het misschien gek wanneer de rollen zijn omgedraaid: 'Mijn broer heeft ook geen tijd om elke dag voor me te koken of te zorgen.'

Starten vanuit eigen ervaring

Middels de zoektocht naar een antwoord op de vraag: 'Door wie zou jij je laten verzorgen in de eerste maand van je revalidatie?' startten de toekomstige verpleegkundigen vanuit hun eigen beleving en ervaring. Om vervolgens te reflecteren op hun rol als professional wanneer ze straks met de cliënt en het netwerk antwoord moeten geven op dergelijke vragen. Volgens de studenten is het horen en beleven de beste manier is om informele zorg onder de aandacht te brengen. Zij adviseren docenten dan ook om op deze manier les te geven.  

Het was een leerzame dag, niet alleen voor de studenten, maar ook voor mij!

Evert van Rest, projectmedewerker Vakmanschap bij Movisie

Met dank aan de Hogeschool van Amsterdam voor de samenwerking.