Burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, cliënt- en Wmo-raden

Heeft u voldoende kennis van de impact van decentralisaties om mee te kunnen praten? Hoe krijgt u invloed op het beleid in uw gemeente? Hoe werkt u (nog) beter samen met aanbieders van zorg en welzijn? En hoe ziet een zorgcoöperatie er uit? Allemaal vragen waar burger- en cliëntenorganisaties mee te maken hebben in de nieuwe decentrale Wmo.

Movisie ondersteunt burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, cliënten- en Wmo-raden bij het adequaat inspelen op zorgvragen in de nieuwe Wmo. Als adviesbureau voor sociale vraagstukken weten wij hoe uw belangen zichtbaar en hoorbaar worden in het lokale speelveld.

Uw vraag, onze expertise!

  • Ondernemend werken
  • Netwerken en samenwerken in de wijk
  • Achterbanraadpleging
  • Effectief inzetten sociale media
  • Versterken Wmo-raden
  • Deskundigheidsbevordering Wmo-raad: Wmo Nieuwe Stijl en decentralisaties
  • Vrijwilligersmanagement
  • Specifieke programma’s voor vrijwilligersorganisaties: Erkenning van Verworven Competenties en In veilige handen

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen uw organisatie op maat ondersteunen met inspiratiesessies, coaching, projectcoördinatie of trainingen. Movisie-adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht. Ze zijn in staat om lokale spelers in sociale domein te verbinden én hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Neem contact met ons op

Voor een vrijblijvend adviesgesprek belt of mailt u met één van onze adviseurs op. Zij denken graag met u mee!