Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliëntenparticipatie. Hierbij gaat het om het betrekken van gebruikers, zoals cliënten en patiënten, bij zorg-, hulp- en dienstverlening waar zij een beroep op doen.

💡Bezoek ook www.buurtwijs.nlBuurtmakers, sociaal professionals, inwoners, beleidsmakers en onderzoekers delen verhalen, kennis en ervaringen rondom het versterken van de sociale basis.

Artikelen en publicaties