Chantal van Londen-Verheij

Chantal van Londen - Verheij is beleidsstrateeg zorg, welzijn en sport bij de Gemeente Zutphen en Associate Member van Movisie.

In haar werk is Chantal van Londen - Verheij iemand die het grotere geheel overziet. Haar kracht ligt in het leggen van verbindingen en het bewaken van de grotere lijnen. In Zutphen heeft ze in grote mate bijgedragen aan het versterken van de sociale basis. Haar aanpak is actie- en resultaatgericht. Er wordt nu minder individueel gewerkt en meer collectief. In de aanpak wordt uitgegaan van de kracht en talenten van de inwoner, niet van wat de inwoner niet kan. In Zutphen zijn ze daarom ook gericht op het versterken van buurten.

Chantal van Londen

In het kort

Werkgever: Gemeente Zutphen
Functie: Beleidsstrateeg zorg, welzijn en sport
Kernwoorden: Flexibel, resultaatgericht, stressbestendig, humorvol, gaat graag uitdagingen aan.

Chantal heeft in Zutphen de thematafels geïntroduceerd, waarbij met alle organisaties op het gebied van het sociaal domein afspraken zijn gemaakt over hoe zij de sociale basis in samenwerking versterken binnen het gegeven financiële kader. In haar werk gebruikt Chantal de pas vastgestelde strategische visie sociaal domein Zutphen ‘een sterke inclusieve samenleving’ als paraplu voor haar handelen. In deze strategische visie wordt ingezet op het versterken van de transformatie van 'zorgen voor' inwoners naar 'zorgen dat' inwoners in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Chantal is sinds 2000 werkzaam bij gemeenten en heeft verschillende beleidsfuncties gehad, zowel op het gebied van het sociaal domein als van Ruimtelijke Ordening. Als wijkcoördinator had ze veel contact met inwoners. In haar huidige functie wil ze ook de verbinding met inwoners houden. Zo heeft ze in Zutphen de Brede Adviesraad Sociaal Domein Zutphen opgezet. Deze adviesraad bestaat uit inwoners en geeft het college advies over het sociaal domein.

Movisie vindt dat de kennis en competenties van Chantal van toegevoegde waarde zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de beweging van individueel naar collectief werken, het versterken van de sociale basis, omgaan met financiële uitdagingen en het organiseren van goed partnerschap.