Chantal van Londen-Verheij

Chantal van Londen - Verheij is senior adviseur Sociaal domein bij de Gemeente Enschede en Associate Member van Movisie.

Chantal is sinds 1998 werkzaam bij verschillende gemeenten en heeft daar verschillende beleidsfuncties gehad, zowel op het gebied van het Sociaal Domein als van Ruimtelijke Ordening. Sinds 1 september 2021 werkt ze voor de gemeente Enschede. 

Chantal van Londen-Verheij

In het kort

Werkgever: Gemeente Enschede
Functie: Senior adviseer Sociaal domein
Kernwoorden: Flexibel, resultaatgericht, stressbestendig, humorvol, gaat graag uitdagingen aan.

Ze is senior adviseur Sociaal Domein met als aandachtsveld Wmo. Ze ondersteunt inhoudelijk en procesmatig zes beleidsadviseurs. Ze houdt zich daarnaast bezig met regionale samenwerkingen, de P&C cyclus op het gebied van de Wmo en themagroep overstijgende zaken. Ook maakt ze een strategienota over duurzame Wmo. 

Verder begeleidt ze een onderzoek naar de wijkteams en wat er nodig is dat die de komende vier jaar kunnen blijven voldoen aan de huidige opdracht. We zien overal in het land dat er steeds meer hulpvragen naar de gemeenten/sociale wijkteams komen, zowel Wmo als Jeugd. De wijkteams doen hun best, maar er zijn niet alleen meer hulpvragen, ze zijn ook complexer. Het onderzoek gaat erover wat er nodig is om het werk te doen en het de komende tijd ook te blijven doen. Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig? Hoe hangen de wijkteams samen met andere opdrachten in het sociaal domein en hoe beïnvloedt dat hun toekomstige werk?

Movisie vindt dat de kennis en competenties van Chantal van toegevoegde waarde zijn voor iedereen die maatschappelijk partnerschap wil versterken en geïnteresseerd is in bestuurlijk-strategisch opereren in een gemeentelijke context.