Contactpersonen voor de media

Standpunten Movisie

Nienke van Helden, manager communicatie

Effectiviteit en vakmanschap

Paul van Yperen, communicatie-adviseur
Kernwoorden: effectiviteit, visie en debat, kwaliteit en outcome.
Voorbeeldprojecten: Databank Effectieve Sociale Interventies, Buurtwijs, Movisie Participatieprijs en –debat, Scriptieprijs, Werkplaatsen Sociaal Domein.

Huiselijk en seksueel geweld

Hanan Nhass, communicatie-adviseur
Kernwoorden: veiligheid thuis, in instellingen, organisaties, bedrijven en in de openbare ruimte.
Voorbeeldprojecten: WE CAN-campagne, Werken met een meldcode en Vlaggensysteem.

Sociale zorg

Hans Alderliesten, communicatie-adviseur
Kernwoorden: decentralisaties, informele zorg, maatschappelijke zorg, wonen, welzijn, (ouderen)zorg, sociale wijkteams en zelfregie.
Voorbeeldprojecten: Kenniskringen decentralisaties, Goed voor Elkaar en Zelfregie en eigen kracht, Expertisecentrum Mantelzorg, WE CAN en WE CAN Young. 

Inclusie en diversiteit

Olaf Stomp, communicatie-adviseur
Kernwoorden: diversiteit, vluchtelingen, mensenrechten op lokaal niveau, interculturalisatie
Voorbeeldproject: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Actief burgerschap

Eveline Versluis, communicatie-adviseur
Kernwoorden: participatie, vrijwillige inzet, cliënten en bewonersparticipatie, maatschappelijke participatie door kwetsbare groepen, homo-emancipatie, mannen- en vrouwenemancipatie en interculturalisatie.
Voorbeeldprojecten: Kennisprogramma Cliëntenparticipatie, Economische participatie, Movisie Participatieprijs, Lokaal LHBT-beleid, Sociaal Werk in de Wijk.