Contactpersonen voor de media

Hier staan onze contactpersonen en de thema's waar zij aan gekoppeld zijn. Bij artikelen en publicaties staat ook bijna altijd een expert vermeld. Met deze persoon kun je ook direct contact opnemen als je een vraag hebt over het artikel of publicatie.

Ingrid Huisman

Polarisatie, Discriminatie, Inclusie en diversiteit, Vluchtelingen, Huiselijk en seksueel geweld, Grensoverschrijdend gedrag.

Wendy Haasnoot

Cliƫntondersteuning, Dementie, Eenzaamheid, Eigen regie, Informele zorg, Integraal werken in de wijk, Jongvolwassenen, Maatschappelijke zorg, Ouderen, Toegang.

Marc Engberts

Burgerparticipatie, lhbtiqa+emancipatie, Versterken sociale basis, Vrijwillige inzet.

Paul van Yperen

Arbeidsmatige dagbesteding, Armoede en schulden, Digitale samenleving, Ervaringsdeskundigheid, Professionalisering, Sturen op Kwaliteit en Outcome, Wat werkt in de sociale sector en Werken naar vermogen.