Contactpersonen voor de media

Hier staan alle contactpersonen en de thema's waar zij aan gekoppeld zijn. Bij artikelen en publicaties staat ook bijna altijd een expert vermeld. Met deze persoon kun je ook direct contact opnemen als je een vraag hebt over het artikel of publicatie.

Eveline Versluis

Arbeidsmatige dagbesteding, Armoede en schulden, Vrijwillige inzet, Jongvolwassenen.

Marc Engberts

Burgerparticipatie, Ervaringsdeskundigheid, LHBTI-emancipatie, Versterken sociale basis.

Hans Alderliesten

CliĆ«ntondersteuning, Eenzaamheid, Informele zorg, Kunst in zorg en welzijn, Maatschappelijke zorg, Ouderen, Sociale technologie, Zelfredzaamheid.

Olaf Stomp

Integraal werken in de wijk, Inclusie en diversiteit, Vluchtelingen.

Hanan Nhass

Huiselijk en seksueel geweld.

Joline Verloove

Inclusie en diversiteit, Vluchtelingen.

Daniƫlle van Oostrum

Sturen op Kwaliteit en Outcome, Wat werkt in de sociale sector.

Paul van Yperen

Professionalisering, Professionele besluitvorming, Sturen op Kwaliteit en Outcome.