Contactpersonen voor de media

Doen wat werkt en lerend professionaliseren

Paul van Yperen en Daniëlle van Oostrum, communicatieadviseurs
Kernwoorden: effectiviteit, visie en debat, kwaliteit en outcome, versterken sociale basis, lerende praktijk, professionaliseren van de sociale sector.
Voorbeeldprojecten: Databank Effectieve Sociale Interventies, Wat werkt bij-dossiers, Versterken sociale basis, Buurtwijs, Outcome en kwaliteit, Werkplaatsen Sociaal Domein.

Huiselijk en seksueel geweld

Hanan Nhass, communicatieadviseur
Kernwoorden: veiligheid thuis, in instellingen, organisaties, bedrijven en in de openbare ruimte.
Voorbeeldprojecten: WE CAN-campagne, Werken met een meldcode en Vlaggensysteem.

Informele zorg en Langer Thuis

Hans Alderliesten, communicatieadviseur
Kernwoorden: informele zorg, langer thuis, eenzaamheid, verward gedrag, dementie, ggz, welzijn, (ouderen)zorg, sociale wijkteams en zelfregie.
Voorbeeldprojecten: Dementiezorg voor Elkaar, kennisnetwerk verward gedrag, Woudlopersgids Informele zorg, Expertisecentrum Mantelzorg, BeterOud.

Inclusie en diversiteit

Olaf Stomp, communicatieadviseur
Kernwoorden: diversiteit, vluchtelingen, mensenrechten op lokaal niveau, interculturalisatie
Voorbeeldproject: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Actief burgerschap

Eveline Versluis, communicatieadviseur
Kernwoorden: participatie, vrijwillige inzet, cliënten en bewonersparticipatie, maatschappelijke participatie door kwetsbare groepen, homo-emancipatie, mannen- en vrouwenemancipatie en interculturalisatie.
Voorbeeldprojecten: Kennisprogramma Cliëntenparticipatie, Economische participatie, Movisie Participatieprijs, Lokaal LHBT-beleid, Sociaal Werk in de Wijk.