Coronadossier over dagbesteding

Hier vind je alle artikelen die Movisie heeft gepubliceerd rondom dagbesteding en het coronavirus.

Richtlijn dagbesteding en dagopvang

Rijk, gemeenten en aanbieders proberen ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. In deze richtlijn wordt uitgelegd wat is afgesproken over de continuïteit van zorg, wat belangrijk is rondom dagbesteding, -behandeling en -opvang en wat geldt voor de veiligheid van medewerkers.

Bekijk de richtlijn

Terug naar het hoofddossier