Jongeren maken de Stad: Creative Change

Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf, anderen én de stad zouden dromen.

Onder die vlag ontstaan veel initiatieven die gericht zijn op talentontwikkeling bij jongeren. En tegelijkertijd heeft die vlag nog een ander doel. Door uit te gaan van wat een jongere aan goeds in zich heeft, waar de talenten en kansen liggen en waar hij of zij van betekenis wil zijn, komen jongeren in beeld die elders – meestal in hulpverlening – afhaken of niet bereikt worden. Er is een veelkleurige en diverse groep jongeren betrokken, mede doordat de jongerenbeweging niet geassocieerd wordt met hulpverlening en er geen focus ligt op hun problematiek. De bedoeling is dat er een (creatief) veranderproces bij jongeren op gang komt en dat zij zich daar eigenaar van voelen.

Onderstaand rapport betreft het eindproduct van Jongeren maken de Stad. Het eindproduct bestaat uit drie delen: een video, een infographic en een rapport. Het project is gefinancierd door het Kansfonds en het ministerie van VWS, en richt zich op twee actielijnen uit het actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren: persoonlijke ontwikkeling en schulden/armoede.