Dag 1 Oorzaken en gevolgen van niet kunnen rondkomen

Challenge Armoede

Goedendag! Vandaag start jij met de challenge Armoede. Super dat je meedoet! Op dag 1 staan we stil bij de oorzaken en gevolgen van langdurige armoede.

Wat is armoede?

Er zijn veel verschillende definities van armoede. Langdurig moeite hebben om rond te komen vormt het belangrijkste kenmerk van armoede. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan life-events als een scheiding, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte of een licht verstandelijke beperking, stijgende kosten voor levensonderhoud, werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven of een te groot bestedingspatroon. Gevolgen zijn stress en een slechtere gezondheid. Ook hebben mensen in armoede meer kans op problematische schulden, een negatief zelfbeeld en sociaal isolement.

Hoeveel mensen in Nederland leven in armoede?

a. 8,1% van de kinderen
b. 5,7% van de volwassenen
c. 20% van alle Nederlanders

Bekijk het antwoord    

Wees er vroeg bij

Wist je dat er gemiddeld vijf jaar verstrijkt tussen het ontstaan van schulden en het doen van een beroep op schuldhulp? Dit komt omdat mensen soms de ernst van de problematiek niet goed kunnen inschatten: men probeert het hoofd zo lang mogelijk zelf boven water te houden. Ook schaamte speelt een rol: men durft niet aan te kloppen voor hulp. Tot slot weten mensen niet altijd waar ze terecht kunnen. Vroegtijdig signaleren is dus belangrijk: zo voorkom je dat situaties schrijnender worden of problematische schulden (schulden die zonder hulp niet binnen drie jaar zijn op te lossen) ontstaan.

Hoeveel mensen hebben (ernstige) betalingsproblemen?

a. 0,5 miljoen huishoudens
b. 1,5 miljoen huishoudens
c. 3 miljoen huishoudens

Bekijk het antwoord 

  Challenge van de dag: armoede in jouw praktijk

  Weet jij wat er bij jouw doelgroep speelt op financieel vlak? Laat je gedachten eens gaan over de volgende vier vragen.
  1.    Welke casus uit jouw praktijk, waarbij sprake was van armoede, heeft jou het meest geraakt en waarom?

  2.    Hoeveel procent van jouw cliënten en/of wijkbewoners heeft volgens jou moeite om rond te komen?

  3.  Welke oorzaken en gevolgen van het niet kunnen rondkomen zie jij vooral in jouw werkgebied?

  In de praktijk zien we vier vormen van schulden.

  • Overbestedingsschulden (men geeft meer uit dan er aan geld binnen komt)
  • aanpassingsschulden (door een verandering in leefsituatie, denk aan een scheiding, moet men leren omgaan met minder geld)
  • compensatieschulden (psychische problemen, zoals een laag zelfbeeld of verslaving, worden gecompenseerd door dingen te kopen)
  • overlevingsschulden (men heeft te weinig inkomsten om de dagelijkse lasten te betalen).

  4.  Nu je over deze drie vragen hebt nagedacht, waar wil jij je echt hard voor maken als het gaat om armoede in jouw werkgebied?

  Ik heb deze challenge afgerond

  Actieve deelnemers maken kans op een Movisie-workshop over de aanpak van armoede in jouw organisatie.

  Kort terugblik

  Vandaag heb jij meegedaan aan dag 1 van de challenge. Als het goed is heb jij nagedacht over waar jij je écht hard voor wilt maken wat betreft dit thema. Dat is belangrijk, want veel Nederlanders leven in armoede. Landelijk gaat het om 8,1% van de kinderen tot 18 jaar en 5,7% van de volwassen (SCP, 2019). Let wel, dit is een gemiddelde. In bepaalde wijken of gebieden kan dit percentage veel hoger liggen. 1,5 miljoen huishoudens hebben betalingsproblemen, waarvan de helft ernstige (Nibud, 2019). De afgelopen jaren zien we een toename van overlevingsschulden: mensen krijgen het steeds moelijker met het betalen van vaste lasten als zorg, huur en gas/water/licht. Het doorsneetekort per arm huishouden in 2017 iets meer dan € 3.000 per jaar aldus recente SCP-cijfers. De precieze cijfers per wijk zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Het in kaart brengen van de armoedecijfers van jouw werkgebied helpt jou om gericht actie te ondernemen. Hoe je dat kunt doen? Daarover in de opdracht van dag 2 meer.

  Over de Challenge Armoede

  Van 14 oktober  t/m 18 oktober 2019 organiseert Movisie de Challenge Armoede . Elke ochtend wordt een opdracht verstuurd aan de deelnemers die ongeveer een kwartier tijd kosten. Alle opdrachten vind je terug op de overzichtspagina. Alsnog meedoen?

  Meld je aan