Dag 2: De invloed van schaarste

Challenge Armoede

Fijn dat je er weer bent vandaag! Vandaag staat in het teken van schaarste en de invloed daarvan op mensen die in armoede leven.

Wel willen, niet kunnen

Wist je dat je dat de stress die met armoede gepaard gaat je IQ met dertien punten laat dalen? Dit blijkt uit het onderzoek Schaarste. Het onderzoek laat zien waarom het moeilijk is om uit een armoede situatie te ontsnappen. De hersenen doen hun werk minder goed, plannen en organiseren lukt niet meer. Onzorgvuldigheid, afwezigheid, impulsiviteit en fouten maken zijn het gevolg. Dit onderzoek heeft geleid tot een omslag in het denken over armoede: mensen willen in principe wel, maar kunnen niet.

Schaarste

Het volgende filmpje illustreert schaarste.

 

Wat valt je op aan het filmpje?

Het filmpje laat zien dat de mevrouw aan het overleven is. Ze haalt wel de post uit de brievenbus, maar het lukt haar niet (meer) om zelf actie te ondernemen. Er zijn ook omgekeerde reacties op schaarste mogelijk: denk aan impulsaankopen. De zelfcontrole kan onder druk van schaarste zo afnemen, dat mensen geld gaan uitgeven dat zij niet hebben.

  1. Basishouding: realiseer je dat mensen niet arm zijn uit onwil of gebrek aan motivatie. Benader hen vanuit een oordeelvrije houding en straal rust uit. Als jij rust uitstraalt, geef je de cliënt ook ruimte om na te denken en aan zijn problemen te werken.
  2. Doorvragen: check in gesprekken met cliënten of inwoners altijd of het hen lukt om rond te komen. De ervaring leert dat mensen dit niet vervelend vinden, soms ervaren cliënten het juist als een opluchting. Vraag altijd goed door. Houden ze geld over aan het eind van de maand? Zo nee, wat is voor hen dan het lastigste om te betalen? Zorg dat je goed inzicht krijgt in wat er speelt (achterhaal bijvoorbeeld van welke van de vier vormen van schulden er sprake is), dat helpt jou om je vervolg-stappen te bepalen.
  3. Richt je op het opheffen of verminderen van schaarste. Maken mensen wel gebruik van alle inkomensondersteunende voorzieningen waar zij recht op hebben? Dit kun je checken via berekenuwrecht.nibud.nl.
  4. Het armoederisico onder eenoudergezinnen met minderjarige kinderen is het grootst. Check daarom altijd of er kinderen zijn. Veel kinderen hebben last van de stress die heerst in huis en hebben minder toegang tot sport en cultuur. Op de site https://www.samenvoorallekinderen.nl/ kun je kijken welke aanvullende financiële maatregelen er zijn waarmee je een gezin kunt ondersteunen. Besteed ook aandacht aan wat je op psycho-sociaal vlak voor kinderen kunt betekenen.
  5. Ken de lokale sociale kaart. Denk aan een voedselbank, noodfonds, schuldhulpmaatje als er sprake is van  problemen met budgetteren. Verwijs bij ernstige schulden – in geval van crisis of als mensen schulden niet binnen drie jaar af kunnen lossen -  altijd door naar schuldhulpverlening in jouw gemeente.

Challenge van de dag: inzicht in wat schaarste doet

Je hebt nu goed inzicht wat “schaarste” doet en hebt een paar tips gekregen om hiermee om te gaan.

  • Welke tip vormt voor jou de grootste uitdaging?
  • Welke actie kun jij ondernemen om deze uitdaging te tackelen?
  • Wie kan jou daarbij helpen?
  • Bespreek bovenstaande met je naaste collega’s, wat weten zij van schaarste en wat is er volgens hen nodig?
  • Hoe kan hier meer aandacht voor komen op jullie werk?

Ik heb deze challenge afgerond

Over de Challenge Armoede

Van 12 oktober  t/m 16 oktober 2020 organiseert Movisie de Challenge Armoede. Elke ochtend wordt een opdracht verstuurd aan de deelnemers die ongeveer een kwartier tijd kosten. Alle opdrachten vind je terug op de overzichtspagina. Alsnog meedoen?

Meld je aan

In deze challenge-week organiseren we op woensdagochtend 14 oktober van 9.30 tot 11.00 een online live Q&A. In deze sessie kun jij ervaringsdeskundigen alle vragen stellen waar jij in je dagelijkse werk mee worstelt. 

Inschrijven

Jouw ervaringen delen? Gebruik dan #movisiechallenge.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Sociaal Werk Nederland en de Associatie Wijkteams supporten de Challenge Armoede.

Logos supporters