Dag 3: Structurele problemen: vergroot jouw cirkel van invloed!

Challenge Armoede

Het is woensdag, dat betekent dat je al bijna halverwege bent, goed bezig! Vanochtend vindt de online Q&A over politiserend werken plaats.

Wil je erbij zijn? Schrijf je nog snel in of zie de link van de uitnodiging die je in je mail hebt ontvangen. 

Vandaag staat in het teken van het agenderen van structurele problemen die bestaansonzekerheid kunnen veroorzaken, ook wel politiseren genoemd. Dag 1 maakte duidelijk dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vandaag gaan we in op de structurele oorzaken van armoede.

Wat zijn structurele problemen?

Structurele problemen zijn problemen die mensen niet in hun eentje kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan tekortkomingen in regel- en wetgeving die voor bepaalde groepen negatief uitpakken, gebrek aan betaalbare woonruimte, een langdurig te laag bestaansminimum zoals het minimumloon of een bijstandsuitkering, onzekere nul uren- en flexcontracten en energiearmoede. Structurele problemen vragen om een duurzame oplossing.

Een forse energierekening compenseer je niet met een éénmalige toeslag van 1300 euro of minder lang douchen. Dit vraagt om een structurele verhoging van het bestaansminimum of het verlagen van kosten van basisvoorzieningen opdat mensen meer financiële veerkracht krijgen. De Landelijke Armoedecoalitie deed hiervoor al een oproep aan de Tweede Kamer. Inmiddels is bekend welke maatregelen de Tweede Kamer neemt. Ondanks de injectie van ruim 16 miljard euro stelt de Landelijke Armoedecoalitie dat dit nog onvoldoende is voor het wegnemen van financiële zorgen onder burgers. Aanleiding voor een nieuwe brief met daarin een oproep voor extra maatregelen. 

Wat kun jij doen?

Als cliënten elke maand geld te kort komen en de betaalachterstanden zich opstapelen, welke invloed kun jij dan aanwenden om de oorzaken achter deze structurele problemen aan te pakken? Kom erachter met de cirkel van invloed.

De cirkel van invloed en betrokkenheid

Steven Covey is de bedenker van de cirkel van invloed en betrokkenheid. Deze cirkel maakt je bewust van de vraag of je de mate van invloed die je kunt hebben ook voldoende benut.
Het werkt heel simpel: alle zaken waar jij je druk om maakt of betrokken bij voelt rondom het armoede vraagstuk, zitten binnen de cirkel van betrokkenheid. Op sommige dingen binnen deze cirkel kun je invloed uitoefenen: de cirkel van invloed. Focus op die cirkel geeft je energie. Het is de kunst om de overlap van de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid zo groot mogelijk te maken. Focus dus op de cirkel van invloed, en vergroot daarmee deze cirkel.

Cirkel van invloed

Challenge van de dag

  1. Teken een grote cirkel. Dit is de cirkel van betrokkenheid.
  2. Schrijf aan de rand een vraagstuk waar je tegenaan loopt als het gaat om armoede. Teken vervolgens een kleinere cirkel in de grote ring; de cirkel van invloed.
  3. Zet hierin de dingen waarop jij invloed hebt en die met het vraagstuk in de grote cirkel te maken hebben.

Reflecteer aan de hand van de volgende vragen:

  1. Aan welke van de twee cirkels besteed jij de meeste tijd en aandacht?
  2. Hoe kan jij meer focussen op de cirkel van invloed zodat je je energie juist besteedt?
  3. Wat ga je doen om je cirkel van invloed te vergroten? Formuleer een actie die je direct kunt ondernemen.

Sommige oorzaken en oplossingsrichtingen van armoede en schulden liggen niet direct in jouw cirkel van invloed, maar meer in de cirkel van betrokkenheid, denk aan beleid en wet- en regelgeving. Door lokaal signalen en vraagstukken samen met anderen te agenderen en te politiseren, kunnen daar wel veranderingen in plaats vinden, al kan dit een proces van lange adem zijn. Hieronder een tip hoe dat aan te pakken:

Tip

Politiseren is iets tot een politieke zaak maken. Om dit voor elkaar te krijgen kun je bijvoorbeeld lobbyen met andere partijen in de gemeente die ook met armoede bezig zijn. Breng de structurele knelpunten die spelen én de mogelijke oplossingsrichtingen helder in kaart en ga hierover in gesprek met de gemeente. Mooi voorbeeld van hoe je dit kunt doen vormt de Armoedecoalitie Utrecht. Samen kom je verder!

Vanochtend tussen 10:30 en 12:00 uur vindt de online Q&A plaats. Armoedecoalitie Utrecht is erbij en vertelt meer. Meld je nog snel aan.

Ik heb deze challenge afgerond

Over de Challenge Armoede

Van 10 oktober t/m 14 oktober 2022 organiseert Movisie de Challenge Armoede. Elke ochtend wordt een opdracht verstuurd aan de deelnemers die ongeveer een kwartier tijd kost. Alle opdrachten vind je terug op de overzichtspagina. Alsnog meedoen?

Meld je aan

Jouw ervaringen delen? Gebruik dan #movisiechallenge en tag ons!

Logo's Challenge Armoede 2022 - def

Deze challenge is een initiatief van Movisie in samenwerking met Associatie Wijkteams, HAN, Armoedecoalitie Utrecht & Sociaal Werk Nederland.

Tip: Week tegen Armoede van Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Wil je deze week nog meer kennis opdoen? Dat kan! De HAN organiseert 10 tot en met 17 oktober 2022 de Week tegen Armoede.

Bekijk het volledige programma