Daniela de Sido

Daniela de Sido is werkzaam als ervaringsdeskundige en medewerkster Team Preventie bij de Gemeente Nissewaard en Associate Member van Movisie.

Daniela heeft bijna zeven jaar in de bijstand gezeten en tijdens deze jaren op diverse werkervaringsplekken gewerkt, waaronder drie jaar bij Vluchtelingenwerk, waar ze is begonnen als integratie coach. Daarna heeft ze bij Inburgering gewerkt als klassenassistente, projectcoördinator en klassenassistenten coördinator.

Daniela de Sido

In het kort

Werkgever: IGemeente Nissewaard
Functie: Ervaringsdeskundige
Kernwoorden: Out of the box denken en handelen, outreachend, verbindend, teamplayer, doorzettingsvermogen

In december 2019 is ze uitgestroomd naar een betaalde functie en werd ze voor een jaar aangenomen bij de Uitvoeringsbrigade in de functie van ervaringscoach. Tijdens dat jaar mocht ze ook twee dagen meelopen met Team Preventie van de gemeente Nissewaard naast het volgen van de opleiding Social Work. Bij beide organisaties heeft ze aan diverse projecten deelgenomen. Bij de uitvoeringsbrigade: Onder andere trainingen (Thumbs up, Way up) verzorgen en productontwikkeling (GrowPlay). Bij de gemeente Nissewaard; 

  • Het voeren van preventief financieel adviesgesprekken met inwoners die beginnende schulden hebben of moeilijk rond kunnen komen. Tijdens het gesprek maakt Daniela een maandbegroting op om hen inzicht te geven in hun maandbudget, ze wijst de inwoner op inkomensvoorzieningen waar zij eventueel recht op hebben en ondersteunt bij het treffen van betalingsregelingen.
  • Het opzetten en uitvoeren van projecten zoals 'Nissewaard, kom uit je schuld' waar ze tevens ambassadeur voor is. Doel van dit project is om het taboe rondom schulden weg te nemen, zodat inwoners in een eerder stadium om hulp vragen. Aangezien Daniela zelf ervaringsdeskundige is, begrijpt ze heel goed waar mensen tegenaan lopen en ook de schaamte die hiermee is gemoeid. Doordat ze het zelf heeft meegemaakt, begrijpt ze dit ook beter en ze kan hierdoor sneller connectie maken met de mensen.
  • Vroegsignalering: sinds 01-01-2021 is de gemeente wettelijk verplicht om een hulpaanbod te doen aan inwoners met beginnende schulden. Vaste lasten partners melden bij een achterstand van 30 tot maximaal 100 dagen bij de gemeente. Vanuit haar team zoekt Daniela met haar collega's het contact met de inwoners om erger te voorkomen.

Movisie vindt dat Daniela’s kennis, ervaring en expertise op het gebied van inzet van ervaringsdeskundigheid m.b.t. financiële problemen, vroegsignalering, verbinding, moeilijk rondkomen en de schaamte/taboe doorbreken rond het hebben van schulden een belangrijke bijdrage kan leveren. Aangezien Daniela ervaringsdeskundige is, kijkt ze net even anders naar de situatie van de inwoner dan haar collega’s. Dit is van toegevoegde waarde, zeker als het gaat om benadering en het creatief meedenken in oplossingen. Het werken met een ervaringsdeskundige is ook voor de gemeente van toegevoegde waarde. Door de ervaringen en inzichten van een ervaringsdeskundige kan de gemeente haar benadering naar de inwoner aanpassen en op deze manier betere resultaten bereiken.